Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

TÜRKİYE ÇİNGENELERİ

Doç. Dr. Ali Rafet ÖZKAN

ÇİNGENELERİN KÖKENİ VE GÖÇLERİ

çingene kavramı, çingenelerin kökeni, hindistandan göç

ÇİNGENELERİN TÜRKİYEDEKİ TARİHİ

çingenelerin anadoluya gelişi, osmanlı zamanındaki çingeneler, günümüzdeki türkiye çingeneleri

ÇİNGENELERİN AİLE YAPISI

çocuklar, genç kız ve erkekler, kadınlar, erkekler, yaşlılar

SOSYAL YAPILANMALARI

serha, aşiret , natia

YAŞAM BİÇİMLERİ

ikamet ve seyahatler, müzik, dans, dil, çingene çeribaşısı ve kralı, giyim-kuşam, yeme-içme, falcılık ve büyücülük,çingene meslekleri,hukuk sistemi

GELENEKLERİ

evlilik, hamilelik ve dogum , isim verme , ölüm ve defin

ÇİNGENE İNANÇLARI

anlayışları, yüce varlık, ana tanrıçalar, batıl inançları, tabu sistemi(temiz ve pis), çingene mitolojisi

UYGULAMALARI

ziyaret yerleri ve hac, çingene bayramı ve kutlamaları

ZİYARETÇİ DEFTERİ

Deftere Yaz Defteri Oku

20.01.2001 Tarihinden itibaren ziyaretçi sayımız:

................................................................................... ........................................................................................

Medyada Çalışmamızla İlgili Haberler


Webmaster: BuR_HaN